Oddelenie literatúry pre deti a mládež


Pridané: 05.10.2009
Aktualizované: 25.05.2018
Rita
Oddelenie s najväčším počtom kultúrno-výchovných podujatí 
Knižnčný fond oddelenia tvorí takmer 31 500 knižničných jednotiek.

Detské oddelenie - náučná Tvorí ho:
• detská náučná literatúra
• detská krásna literatúra
• časopisy
• spoločenské hry

S prihliadnutím na národnostné zloženie návštevníkov sú fondy budované v jazyku slovenskom a maďarskom, ale čiastočne aj v iných jazykoch (anglický, nemecký), ktoré slúžia k zdokonaleniu žiakov pri štúdiu jazyka v školskom vzdelávaní. Knižničný fond je stavaný žánrovo, s farabným rozlíšením základných tematík.

Ročne pripraví oddelenie priemerne 70 podujatí pre všetky detské vekové kategórie. Začína sa s rozprávkovými dopoludniami a predškolskou informatickou výchovou detí z materských škôl.
Pre žiakov 1. stupňa sa tematicky rozširujú o literárne hodiny o knihách a spisovateľoch, enviromentálnu výchovu, právnu a etickú výchovu.

Detské oddelenie - 13. komnataPre žiakov 2. stupňa sa ďalej dopĺňajú o podujatia venované regionálnym autorom a osobnostiam. Pre zvýšenie čítavosti a literárnej tvorivosti pripravuje oddelenie každý rok autorskú prehliadku prác víťazov školských kôl z celého okresu pod názvom Zlatá krajina. Práce žiakov hodnotí spisovateľ pre deti a mládež, ktorý práce nielen odborne posúdi, ale zároveň poradí a pomôže pri ďalšej literárnej tvorivosti. Súčasťou podujatia je vydanie literárneho zborníka prác s tým istým názvom.