Oddelenie centrálnej evidencie


Pridané: 05.10.2009
Aktualizované: 25.05.2018
Rita
Oddelenie s najväčším pohybom návštevníkov knižnice 
Vzhľadom na svoje umiestnenie a funkciu navštívi ho každý návštevník knižnice.

Jeho základnými úlohami je:
• registrácia čitateľov
• vypožičiavanie a vrátenie vypožičaných dokumentov
• upomínanie nevrátených dokumentov
• primárna informačná činnosť
Vzhľadom na lokáciu a funkciu oddelenia je začiatkom i záverom cirkulačného procesu čitateľa v knižnici. Tu sa prvýkrát zaregistruje za člena knižnice, oboznámi sa s knižničným a výpožičným poriadkom, obdrží čitateľský preukaz, ktorým sa prezentuje pri každom ďalšom vstupe do priestorov knižnice.
Oddelenie centrálnej evidencieV tomto oddelení si vypožičané dokumenty zaregistruje, sem ich príde vrátiť po uplynutí výpožičnej lehoty, alebo prolongovať na ďalšiu výpožičnú dobu.
Súčasťou činnosti oddelenia je aj systematické upomínanie tých čitateľov a dokumentov, ktorým uplynula výpožičná lehota. Kedže táto služba je čitateľom spoplatnená je zároveň najnepopulárnejšia pre používateľov, ale dokonca aj pre pracovníkov oddelenia.
Treba však pripomenúť, že najvyššie percento návratnosti dokumentov je hneď po I. upomienke (65-70 %) a najnižšie percento po advokátskej upomienke (12-15 %).
Ale dôvodom je aj nedostatok finančných prostriedkov na doplňovanie knižničných fondov náučnou literatúrou a ich vysoká cena.
Ak knižnicu ročne navštívi približne 75 000 návštevníkov na všetkých oddeleniach, v oddelení centrálnej evidencie je to vlastne dvojnásobok, čiže 150 000 návštevníkov.