Beseda s Viliamom Klimáčkom


Pridané: 04.02.2017
Aktualizované: 17.03.2017
Rita
 
Dňa 30. novembra 2016 sme v priestoroch našej knižnice privítali lekára, spisovateľa, herca, režiséra, scénaristu a spoluzakladateľa alternatívneho divadla GUnaGU.

V doobedňajších hodinách sa besedy zúčastnili študenti Gymnázia Ivana Kraska v Rimavskej Sobote. V popoludňajších hodinách sme v podkroví privítali širokú verejnosť, nadšencov divadla a literatúry. Prítomní sa dozvedeli zaujímavé informácie o knihách pána spisovateľa, hlavnou témou však bolo divadlo GUnaGU. Viliam Klimáček odokryl zákulisie svojej práce v divadle a vniesol účastníkov besedy do čarovnej divadelnej atmosféry. Stretnutie bolo príjemným obohatením pre všetkých, ktorí sa na ňom zúčastnili. Veľká vďaka patrí občianskemu združeniu ars-litera, ktorá nám toto stretnutie zabezpečila, moderátorovi Mariánovi Lackovi, študentom, pedagógom a všetkým záujemcom, ktorí si našli čas a na besedy prišli. Beseda Klimáček