Malý Jump


Pridané: 17.03.2017
Rita
 
Podujatia Malý Jump pripravuje Nezisková organizácia Voice ako alternatívu konferencie Jump Slovensko špeciálne pre stredné školy.

Študenti na nich spoznajú rôznych ľudí a neformálne sa s nimi rozprávajú o tom, čo, ako a prečo robia pre druhých. Ich zámerom je jednoducho a zrozumiteľne predstaviť koncept občianskej spoločnosti a konkrétnymi príkladmi povzbudiť mladých ľudí prevziať kúsok zodpovednosti za seba a veci okolo nás.

Za najdôležitejšie skúsenosti považujú, že vzdelávanie a výchova sú dôležité pre budúcnosť našej krajiny, že pedagógovia a študenti majú záujem a chuť meniť veci, ale potrebujú k tomu podporujúci, otvorený a zodpovedný prístup náš všetkých.

Takéto stretnutie sa uskutočnilo dňa 30. 5. 2016 v našej knižnici so študentmi Gymnázia Ivana Kraska v Rimavskej Sobote.

Všetkým patrí veľká vďaka.

Malý Jump