My a spoločnosť


Pridané: 15.08.2016
Rita
Brainstorming so sociálnou pedagogičkou Mgr. Zuzanou Minárikovou 
Dňa 17. mája 2016 sa v podkroví knižnice uskutočnilo netradičné podujatie BRAINSTORMING pre študentov I. ročníka SOSOŠ odboru Hotelová akadémia v Rimavskej Sobote.

Brainstorming je skupinová kreatívna technika, pri ktorej ide o zhromažďovanie čo najväčšieho množstva nápadov a názorov na vybranú tému bez obmedzení a kritiky. Ľudia sa niekedy boja svoje myšlienky a nápady povedať, lebo si myslia, že sa zosmiešnia. Snahou brainstormingu je prekonať sociálne a psychické bariéry, ktoré blokujú vznik nových, netradičných, kreatívnych a originálnych nápadov.

Sociálna pedagogička Mgr. Zuzana Mináriková z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Rimavskej Sobote metódou brainstormingu uviedla študentov do problematiky základných ľudských práv.

V príjemnom prostredí knižnice sa študenti po krátkom úvodnom predstavení osmelili a ochotne spolupracovali so sociálnou pedagogičkou v skupinách, ktorá hravou formou navodila problematiku práv a povinností človeka.

Naše poďakovanie patrí Mgr. Zuzane Minárikovej za kreatívne spracovanie témy, pedagógom SOŠOS Ing. Štefanovi Bódimu a Mgr. Ľubici Karasovej za možnosť zrealizovať toto netradičné podujatie a tiež študentom, ktorí aktívne a veľmi ochotne spolupracovali.

Brainstorming