OPERÁCIA KNIHA alebo to si kniha nezaslúži!


Pridané: 01.06.2016
Rita
 
S knihou prichádzame do styku už od detstva. V rôznych podobách, v rôznych situáciách. Je tu už viac ako 2000 rokov. Obklopuje nás aj napriek obrovskej digitalizácii sveta.

           V prvej časti rozprávania so štvrtákmi sme sa vybrali na dlhú cestu časom. Sledovali sme vývoj látok na písanie i materiálov, z ktorých sa vyrábali predmety na písanie i atrament. Prostredníctvom prezentácie sme zavítali do Mezopotámie, kde sme lúštili klinové písmo na hlinených tabuľkách. Vysvetlili sme si výrobu papyrusu v starom Egypte. Ocitli sme sa v Číne v roku 105 n.l. kde prvýkrát vyrobili papier. Tajomstvo výroby papiera sa tajilo pod hrozbou trestu smrti. Preto sa v Európe začalo písať na papier až v 12. storočí, ktorý postupne nahrádzal pergamen. Nový zmysel začal mať papier, keď v roku 1440 Johanes G. Guttenberg vynašiel kníhtlač. Po Európe začali vznikať manufaktúry nielen na kníhtlač ale aj na výrobu papiera.

           V druhej časti prednášky sa priestor knižnice premenil na manufaktúru na výrobu ručného papiera. Na jednom konci deti trhali a namáčali starý novinový papier, mixovali ho, pridávali prírodné farbivo škoricu, lepidlo a v kadi si vyskúšali prácu so sitkom. Naberali buničinu, odsávali prebytočnú tekutinu, opatrne vysúšali. Na hotový ručný papier písali zastrúhaným husím brkom, pričom dávali pozor aby text bol napísaný krasopisne. Ručná výroba papiera deti uchvátila aj keď bola časovo náročná. Možno preto si ľudia knihy omnoho viac vážili. A prišli na to aj naši štvrtáci.

Operácia kniha