Čitateľský maratón 2015


Pridané: 16.10.2015
Rita
 
Slovenský rekord v čítaní bol prekonaný!

Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa...

Dňa 18. júna 2015 sa v priestoroch našej knižnice uskutočnil najpočetnejší detský čitateľský maratón ČÍTAJME SI... 2015.

6-hodinový čitateľský maratón, do ktorého boli zapojené deti z celého Slovenska má nový rekord. Číslo 38 383, je počet detí, ktoré čítali.

Aj my v Rimavskej Sobote sme prispeli k tomuto rekordu. Deti od 6 do 15 rokov mali prečítať 1 stranu neznámeho textu, porozumieť mu a prerozprávať obsah. Spolu ich bolo 210.

Detský čitateľský maratón prijali za svoj tri základné školy mesta: ZŠ P. K. Hostinského, ZŠ M. Tompu a ZŠ P. Dobšinského. Vďaka zapáleným pedagógom a šikovným deťom sme aj my prispeli k prekonaniu vlaňajšieho slovenského rekordu.

Nás, knihovníkov a učiteľov opakovane teší, že deti sa každoročne zlepšujú v čítaní a mnohé siahnu po nových príbehoch a knihách aj cez prázdniny.

zš dobšinského 2015

zš tompu 2015

zš hostinského 2015