Staré zvyky a ľudové remeslá / Hagyományok, népi mesterségek


Pridané: 16.10.2015
Rita
 
Prezentácie detí 3. A triedy Základnej školy Mihálya Tompu v Rimavskej Sobote.

Trinásta komnata privítali tretiačikov pod vedením pani učiteľky Jutky Illéšovej. Žiaci veľmi šikovným spôsobom predviedli svoje PPT prezentácie na tému starých zvykov a ľudových remesiel.

V prvej prezentácii Molnár Sanyika porovnával dedinu v staršej podobe a v súčasnosti. Kitty vysvetľovala princípy fungovania vodného mlyna a prácu mlynára. V tretej prezentácii nám Valika ukázala, aké oprahy sa používali kedysi. Prezentácie zakončila pani učiteľka, ktorá rozprávala o živote ľudí v praveku.

hagyományok 1

hagyományok 2