V zajatí hĺbky / A mélység fogságában


Pridané: 21.04.2015
Rita
Personálna bibliografia RNDr. Ľudovíta Gaála, PhD. 
Dňa 10. 3. 2015 v Salóne Poézie riaditeľka knižnice slávnostne odovzdala personálnu bibliografiu RNDr. Ľudovítovi Gaálovi, PhD.

Publikačná činnosť Ľudovíta Gaála je veľmi rôznorodá a rozsiahla. Napriek tomu sa zostavovateľkám (Bodorová, Herczegová) podarilo dohľadať aj pramene, o ktorých ani samotný autor nevedel.

V zajatí hĺbky

Bibliografia je určená pre širšiu odbornú verejnosť a obsahuje 419 záznamov.

Dúfame, že bibliografia splní svoj účel a pomôže všetkým záujemcom lepšie sa zorientovať v tvorbe tejto významnej osobnosti jaskyniarstva, geológie a geografie.