My si to nájdeme na internete...


Pridané: 30.07.2010
Rita
 
Dnešné deti tvoria novú informačnú spoločnosť, ktorá sa odlišuje využívaním techniky. My si to nájdeme na internete... je ich čoraz častejšia odpoveď.

študenti 1 Ale, vedia správne hľadať? V prípade slovníkov, encyklopédií je nutné využívať všetky multimediálne, interaktívne prednosti elektronického publikovania a spracovania.

Súčasná doba od každého z nás vyžaduje používanie cudzieho jazyka na rôznej úrovni. Neznalosť jazyka nás posúva do pozície znevýhodnených ľudí, či už pri hľadaní zamestnania, pri cestovaní do cudziny alebo pri čítaní návodu na použitie elektroniky.

študenti 2 Nie každý z nás ovláda jazyk tak dokonale, aby nepotreboval slovník na overenie významu konkrétneho slova alebo ako sa dané slovo povie v cudzom jazyku. Mnohí z nás preto siahajú po klasických - knižných slovníkoch, študenti však uprednostňujú on-line slovníky.

Dňa 10. júna 2010 si v multimediálnej študovni a na oddelení náučnej literatúry svoje vedomosti a zručnosti overili študenti 2. a 3. ročníka Osemročného gymnázia Ivana Kraska v Rimavskej Sobote. Študenti si mohli porovnať prácu so slovníkmi a encyklopédiami v tlačenej i elektronickej podobe.

cvičenie 1 cvičenie 2 cvičenie 3

 

 

 

 

 

cvičenie 4 cvičenie 5 cvičenie 6