Kalendár výročí osobností okresov Revúca a Rimavská Sobota na roky 2010 - 2012


Pridané: 30.07.2010
Rita
 
Kalendár obsahuje heslá významných osobností, ktoré sa v historickom Gemer-Malohonte, okrese Rimavská Sobota i v okrese Revúca narodili, študovali, pôsobili alebo zomreli. S niektorými z nich sa stretávame v školských učebniciach alebo v odbornej literatúre, ale o mnohých vieme len veľmi málo, alebo nevieme o nich vôbec nič.

Kalendár TL

Osobnosti sú zaradené podľa dátumov kalendárneho roka chronologicky pre každý jednotlivý deň.

Kalendár je doplnený menným a zemepisno-menným registrom a kladie si za cieľ pomôcť pedagógom, knihovníkom, osvetovým pracovníkom, žiakom a študentom, ako i rôznym inštitúciám a organizáciám pri vyhľadávaní nových regionálnych informácií.

1. časť: Okres Revúca                          2. časť: Okres Rimavská Sobota

Registre: