Pracujeme s encyklopédiami, slovníkmi a cudzojazyčnou literatúrou


Pridané: 06.04.2010
Rita
 
Prečo sa učiť cudzí jazyk? Aké sú výhody e-knihy? Ako si vybrať tú správnu encyklopédiu? Ktorý prekladový slovník je považovaný za ”kráľa všetkých slovníkov”? Na tieto a ďalšie otázky dala odpoveď informatická hodina Používanie a vyhľadávanie informácií.

Školský slovník Potreba používania a vyhľadávania informácií v tlačených i elektronických médiách je nevyhnutnou každodennou potrebou žiakov i študentov. Nikto z nás nenosí vo svojej hlave všetky vedomosti. Dôležité je vedieť, kde ich hľadať.

Knižnica je odrazovým mostíkom, kde sa žiaci - čitatelia dozvedia ako samostatne pracovať s informačnými zdrojmi v tlačenej i elektronickej podobe. Dňa 15. februára 2010 navštívili našu knižnicu študenti 2. ročníka Osemročného gymnázia I. Kraska v Rimavskej Sobote. Vypočuli si prednášku spojenú s PPT prezentáciou a vo vzájomnom dialógu s knihovníčkami sa utvrdili o potrebe ovládať cudzie jazyky a vedieť sa orientovať v elektronických médiách.

Prezentácia 1 Prezentácia 2 Prezentácia 3