Dni detskej knihy v Rimavskej Sobote


Pridané: 30.12.2008
Rita
 
Celoslovenský festival detskej knihy pod záštitou predsedu BBSK doc. Ing. Milana Murgaša, CSc.

účastníci DDK

Program na otvorení DDK Po 13-tich rokoch zavítali opäť v dňoch 1.-3. apríla 2008 do Rimavskej Soboty a Knižnice Mateja Hrebendu Dni detskej knihy. Veď kde inde, ako v našej knižnici, sa v roku 180. výročia narodenia Pavla Dobšinského mali konať...

Knižnica Mateja Hrebendu sa na tri dni stala metropolou slovenskej detskej knihy a dočasným domovom delegácie ich tvorcov, ktorú utkala pani Eva Cíferská z Bibiany - medzinárodného domu umenia pre deti v Bratislave. Čítanie posolstva

Vedúcim delegácie bol pán spisovateľ Ján Beňo, ktorého doplnili pani spisovateľky: Ružena Anďalová, Gabriela Futová, Marianna Grznárová, Toňa Revajová a Jana Šimulčíková, páni spisovatelia: Roman Brat, Július Balco, Ján Fekete, Peter Holka, Peter Karpinský, Ján Milčák, Ondrej Nagaj, Jozef Pavlovič a Ladislav Švihran, pán ilustrátor Miroslav Regitko, pani redaktorka Eva Hornišová a pani klinická psychologička Gabriela Škorvanková.

Spisovateľ Roman Brat na besede Prvé tri aprílové dni sa stali príležitosťou, aby sa stretnutia s tvorcami detskej knihy v rimavskosobotských a plneorganizovaných školách regiónu Gemera-Malohontu - v Hrachove, v Rimavskej Bani, v Hnúšti, v Tisovci, v Jelšave, v Revúcej, v Ožďanoch, v Bátke, v Tornali, v Jesenskom, v Hodejove a v Teplom Vrchu, premenili na obohacujúce a nezabudnuteľné dotyky detskej duše s čarovným svetom knihy, najmä to boli dotyky, ktoré obohatili detských čitateľov.

Nádherne sme oslávili Medzinárodný deň detskej knihy aj prečítaním Posolstva pre rok 2008 a zverejnením plagátu, ktorého ilustrátorom a zároveň autorom textu je thajský národný umelec Chakrabhand Posayakrit.

Autogramiáda Jána Milčáka Gabika Futová medzi deťmi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toňa Revajová na besede Ondrej Nagaj so študentmi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ladislav Švihran na besede klinická psychologička G. Škorvanková na besede

 

Súčasťou Dní detskej knihy bola vernisáž výstav: Ilustrátori ocenení na BIB 2007, Najkrajšie knihy Slovenska 2006, Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy 2006 na Slovensku a Kyjatická hračka Rudolfa Stehlíka.

 

Skupina M.E.L.L. Odborný seminár, venovaný 180. výročiu narodenia nášho Pavla Dobšinského, pod názvom Minulosť a prítomnosť rozprávok bol pre účastníkov nezabudnuteľným zážitkom majstrovstva referujúcich: pani prof. Brigity Šimonovej a pána prof. Bela Felixa z UMB v Banskej Bystrici, ktorý hudobno-slovne dotvorila folková skupina M.E.L.L. a ing. Milana Jutková čítaním rozprávky Či jesto pravda na svete, pod režijným vedením Mgr. Mariana Lacku, riaditeľa Základnej umeleckej školy v Rimavskej Sobote.

Pani spisovateľka Gabika Futová vyhodnotila ankety Detský spisovateľ roka a Detská kniha roka.

prof. Belo Felix prof. Brigita Šimonová

Spisovatelia pri hrobe P. Dobšinského Spisovateľka Dana Podracká V popoludňajších hodinách druhého dňa hostia navštívili Drienčany, v ktorých Pavol Dobšinský prežil posledných 24 rokov svojho života, kde vytvoril svoje celoživotné dielo a odpočíva svoj večný sen.

Záverečný deň Dní detskej knihy 2008 bol, okrem čitateľských besied, venovaný 16. ročníku Zlatej krajiny - autorskej prehliadke literárnych prác žiakov základných škôl a osemročných gymnázií, ktoré hodnotila pani spisovateľka Dana Podracká.

Ďakujeme p. JUDr. Pavlovi Piliarikovi, zástupcovi primátora mesta a Zboru pre občianske záležitosti pri Mestskom úrade za krásne prijatie v obradnej sieni radnice, Mgr. Marianovi Lackovi, riaditeľovi Základnej umeleckej školy, pedagógom a žiakom za dojemné vystúpenia a programy počas troch dní, riaditeľom a pedagógom škôl mesta a regiónu za zrealizovanie 35 stretnutí detí s tvorcami detských kníh, študentom Spojenej školy v Rimavskej Sobote pod vedením pani majsteriek odborného výcviku za prípravu a servis počas odpoludní a večerov a sponzorom: ACSONA club Jesenské, AUTO MOTO RS s.r.o., BALA RS, BALEX RS, Gabriel Bán - výroba PV RS, Cukrárenská výroba T. Longauerová RS, GULIK obchodná spoločnosť RS, HYPERNOVA, JOBERS aranžérske štúdio RS, KAUFLAND, KORO s.r.o. RS, Kvetinárstva EVA a IRIS RS, LUNACO Lučenec, Vojtech MÁTÉ Káloša, Pekáreň LőRINC RS, RADOMA s.r.o. RS, RUBÍN RS, TAURIS a.s. RS, VACKO s.r.o. Nižná Pokoradz a Vinárske závody RS.

Ján Fekete pri podpise do pamätnej knihy MÚ Študenti Spojenej školy v RS so spisovateľmi