Knižnica - hlavná stránka
Carmen katalog
VÚC BB
Centrálny register zmlúv
HLAVNÉ MENU
Fotogaléria
Edičná činnosť
Obzor Gemera
Centrálny register zmlúv

Obzor Gemera
Infolib - knižnice pod jednou strechou

Milí návštevníci tejto webovej stránky a našej knižnice!Poskytujeme naše služby viac ako 60 rokov obyvateľom mesta a regiómu Rimavská Sobota. Naše sídlo je symbolicky spojené s poslaním historickej budovy – prvého župného domu Gemersko-malohontskej župy, v ktorom pôsobíme od roku 1993.

 Je pomenovaná po skromnom a chudobnom šíriteľovi knižnej kultúry 19.storočia Matejovi Hrebendovi z Hačavy, ako pocta slepému kolportérovi s bohatým duchom a otvoreným srdcom pre vzdelanosť. V duchu týchto tradícií a požiadaviek súčasnej modernej informačnej doby poskytujeme naše služby všetkým návštevníkom našej inštitúcie. My všetci pracovníci knižnice si želáme, aby každý návštevník tejto stránky našiel potrebné informácie, ktoré ho zaujímajú. Budeme ju ďalej dopĺňať k vašej spokojnosti aj podľa vašich návrhov a pripomienok.

kultúrne poukazy

Donáška kníh

poukážka

jkr 2017 podakovanie


Cesta najmenšieho odporu býva vyasfaltovaná len na začiatku.  Hans Kasper

Najnovšie články:OZ Knižný svet 


[22.03.2018] Knižnica M. Hrebendu > HLAVNÉ MENU > OZ Knižný svet
Občianske združenie Knižný svet je otvorenou, samostatnou, nepolitickou a nezávislou spoločenskou organizáciou. Jej cieľom je podporovať celoživotné vzdelávanie detí, mládeže a dospelých, prispievať ku kultúrnemu rozvoju občanov, skvalitňovať a rozširovať knižnično - informačné služby. Celý článok šípka
 

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 


[10.10.2017] Knižnica M. Hrebendu > Fotogaléria > Kultúrno-výchovná činnosť umenovedného oddelenia
Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) sú podujatím, ktoré vzniklo z iniciatívy Rady Európy a Európskej komisie. Konajú sa každý rok v mesiaci september v 49 štátoch Európy. Tie tohtoročné mali tému ”Pamiatky a príroda : Krajina možností”. V tomto duchu sa svojimi aktivitami zapojila aj naša knižnica. Celý článok šípka
 

V knižnici sa usmievalo 


[10.10.2017] Knižnica M. Hrebendu > Fotogaléria > Kultúrno-výchovná činnosť oddelenia náučnej literatúry
Kedy sme šťastní? Prečo sa máme viac usmievať? Ako sa ráno naladíme do nového dňa? Celý článok šípka
 

JKR 2016 


[18.05.2017] Knižnica M. Hrebendu > HLAVNÉ MENU > Jedna kniha ročne
Knižnica v roku 2016 dostala od darcov spolu 667 kníh. Celý článok šípka
 

Projekt JKR 


[08.02.2016] Knižnica M. Hrebendu > HLAVNÉ MENU > Jedna kniha ročne
Kampaň Jednu knihu ročne je zameraná na aktívnu spoluprácu používateľov knižnice pri doplňovaní knižničného fondu podľa potrieb knižnice. Celý článok šípka
 
Gimmick.in spol. s r.o.