Knižnica > Projekty > Banskobystrický samosprávny kraj {3}
Carmen katalog
VÚC BB
Centrálny register zmlúv
HLAVNÉ MENU
Projekty
Fotogaléria
Edičná činnosť
Obzor Gemera
Centrálny register zmlúv

Obzor Gemera
Infolib - knižnice pod jednou strechou


Banskobystrický samosprávny kraj
Účelové dotácie 2019
15.07.2019
Rita
 
Banskobystrický samosprávny kraj ako zriaďovateľ Knižnice Mateja Hrebendu poskytuje každoročne účelové dotácie na podporu činnosti knižnice alebo investičné výdavky do budovy knižnice.


Účelové dotácie 2018
22.03.2019
Rita
 
Banskobystrický samosprávny kraj ako zriaďovateľ Knižnice Mateja Hrebendu poskytuje každoročne účelové dotácie na podporu činnosti knižnice alebo investičné výdavky do budovy knižnice.


Nákup knižničného fondu (2018)
22.03.2019
Rita
 
Aj v roku 2018 sme doplnili knižničný fond o nové tituly rôznych žánrov pre všetky vekové kategórie používateľov.


Gimmick.in spol. s r.o.