Knižnica > Fotogaléria > Kultúrno-výchovná činnosť oddelenia náučnej literatúry {15}
On-line katalóg
Carmen katalog
VÚC BB
Centrálny register zmlúv
HLAVNÉ MENU
Fotogaléria
Edičná činnosť
Obzor Gemera
Centrálny register zmlúv

Obzor Gemera
Infolib - knižnice pod jednou strechou


Kultúrno-výchovná činnosť oddelenia náučnej literatúry
My a spoločnosť
21.05.2016
Rita
Brainstorming so sociálnou pedagogičkou Mgr. Zuzanou Minárikovou
Dňa 17. mája 2016 sa v podkroví knižnice uskutočnilo netradičné podujatie BRAINSTORMING pre študentov I. ročníka SOSOŠ odboru Hotelová akadémia v Rimavskej Sobote.


Stretnutie s tvorcami časopisu Zem a Vek
06.05.2016
Rita
 
Dňa 29. apríla 2016 sa v priestoroch knižnice uskutočnila beseda s tvorcami časopisu Zem a Vek.


Čarovná Brazília - beseda
06.05.2016
Rita
 
Dňa 15. marca 2016 sa v priestoroch našej knižnice uskutočnila beseda o čarovnej Brazílii.


Ochrana prírody Slovenska a čarovný svet jaskýň
20.04.2016
Rita
 
Slovenská príroda je prekrásna a máloktorá krajina sveta sa môže prezentovať toľkým prírodným bohatstvom a prírodnými krásami. Slovensko má 9 národných parkov, 14 chránených oblastí,18 sprístupnených jaskýň, celkový počet jaskýň na Slovensku je 7 070, z toho 44 z nich sú národnými prírodnými pamiatkami.


Kriminalita - Extrémizmus
23.03.2015
Rita
 
Dňa 10. februára 2015 sa v priestoroch knižnice uskutočnila prednáška na tému Kriminalita - Extrémizmus.


Možnosti štúdia na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici
27.02.2015
Rita
 
Dňa 30. januára 2015 sa v podkrovných priestoroch knižnice uskutočnila prednáška o možnostiach štúdia na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.


Naše mesto Rimavská Sobota
27.02.2015
Rita
 Theodore Sedgwick v Knižnici Mateja Hrebendu
08.11.2012
Rita
 
Na pôde knižnice sme 7. februára 2012 privítali splnomocneného veľvyslanca USA na Slovensku Theodora Sedgwicka so svojím sprievodom.


Aj my to dokážeme...
12.10.2012
Rita
 
Výstava prác špeciálnych škôl


Náučno-poznávací sprievodca po geologických a geografických lokalitách Stredného Slovenska
04.04.2011
Rita
 
Predstavujeme Vám najvýznamnejšie lokality anorganickej prírody v našom regióne.


My si to nájdeme na internete...
30.07.2010
Rita
 
Dnešné deti tvoria novú informačnú spoločnosť, ktorá sa odlišuje využívaním techniky. My si to nájdeme na internete... je ich čoraz častejšia odpoveď.


Deň Zeme
18.06.2010
Rita
 
Pútavé rozprávanie a zaujímavá prezentácia o prírodných dedičstvách Gemera-Malohontu.


Mládež a kriminalita
04.05.2010
Rita
 
Prednáška spojená s besedou určená študentom SŠ bola ďalším z podujatí Týždňa slovenských knižníc.


Katalógy
06.04.2010
Rita
 
Dnešná doba je hektická a mimoriadne náročná na čas. Ľudia sú zavalení prácou, zabúdajú čítať knihy, a okrem toho, že sa stávajú čitateľsky negramotnými, ochudobňujú sa aj o prekrásne umelecké zážitky. Napriek tomu je základom dnešnej spoločnosti ”byť informovaný”. Získavať informácie, spracovať ich, efektívne využívať a zhodnocovať však nie je možné bez čitateľskej gramotnosti.


Svetový deň AIDS
01.02.2010
Rita
 
1. december - Svetový deň AIDS, vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou a OSN, si pripomíname od roku 1988. Jeho symbolom je červená stužka.


Rationalhosting - redakčný systém LIST