Knižnica > Edičná činnosť > Edičná činnosť 2010 > Práve zobrazený článok [č. 197 ]
Carmen katalog
VÚC BB
Centrálny register zmlúv
HLAVNÉ MENU
Projekty
Fotogaléria
Edičná činnosť
Obzor Gemera
Centrálny register zmlúv

Obzor Gemera
Infolib - knižnice pod jednou strechou

   

Kalendár výročí osobností okresov Revúca a Rimavská Sobota na roky 2010 - 2012


Pridané: 30.07.2010
Rita
 
Kalendár obsahuje heslá významných osobností, ktoré sa v historickom Gemer-Malohonte, okrese Rimavská Sobota i v okrese Revúca narodili, študovali, pôsobili alebo zomreli. S niektorými z nich sa stretávame v školských učebniciach alebo v odbornej literatúre, ale o mnohých vieme len veľmi málo, alebo nevieme o nich vôbec nič.

Kalendár TL

Osobnosti sú zaradené podľa dátumov kalendárneho roka chronologicky pre každý jednotlivý deň.

Kalendár je doplnený menným a zemepisno-menným registrom a kladie si za cieľ pomôcť pedagógom, knihovníkom, osvetovým pracovníkom, žiakom a študentom, ako i rôznym inštitúciám a organizáciám pri vyhľadávaní nových regionálnych informácií.

1. časť: Okres Revúca                          2. časť: Okres Rimavská Sobota

Registre:Ďalšie články v kapitole "Edičná činnosť 2010":


  Nadpis článku obľúbený
pridaný
upravený
  ”Som stále Gemerčanka”
10.05.2011 
 
  Literatúra na cestách
10.03.2011 
 
  Americký život
10.03.2011 
 
  Gemerská tvorba mladých (zborník)
01.10.2010 
 
  Kalendár výročí osobností okresov Revúca a Rimavská Sobota na roky 2010 - 2012
30.07.2010 
 
  Zlatá krajina (zborník)
04.05.2010 
 
  Rozprávková krajina Vítězslavy Klimtovej
04.05.2010 
 
  Ľubica Kepštová
04.05.2010 
 
  Vyhodnotenie činnosti za rok 2009
12.04.2010 
 
  Vyhodnotenie činnosti za rok 2009
02.03.2010 
 
Gimmick.in spol. s r.o.