Knižnica > HLAVNÉ MENU > Služby > Práve zobrazený článok [č. 76 ]
Carmen katalog
VÚC BB
Centrálny register zmlúv
HLAVNÉ MENU
Projekty
Fotogaléria
Edičná činnosť
Obzor Gemera
Centrálny register zmlúv

Obzor Gemera
Infolib - knižnice pod jednou strechou

   

Služby a poplatky


Pridané: 02.07.2020
Rita
 
Knižnica je k dispozícii obyvateľom mesta a okresu Rimavská Sobota ako aj spádovej oblasti okresu Revúca.

Knižničný a výpožičný poriadok

Knižničný a výpožičný poriadok KMH 2020

Interná smernica na vykonávanie zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

Interná smernica o slobodnom prístupe k informáciám


výpožičný čas


Ďalšie články v kapitole "Služby":


  Nadpis článku obľúbený
pridaný
upravený
  Služby a poplatky
02.07.2020 
 
  E-knihy
07.02.2020 
 
Gimmick.in spol. s r.o.