Knižnica > HLAVNÉ MENU > ONLINE registrácia > Práve zobrazený článok [č. 427 ]
Carmen katalog
VÚC BB
Centrálny register zmlúv
HLAVNÉ MENU
Projekty
Fotogaléria
Edičná činnosť
Obzor Gemera
Centrálny register zmlúv

Obzor Gemera
Infolib - knižnice pod jednou strechou

   

Požiadajte o čitateľský preukaz


Pridané: 07.04.2020
Rita
 
Milí čitatelia, ponúkame vám možnosť zaregistrovať sa bez osobnej návštevy knižnice.

Záujemca o registráciu za čitateľa knižnice môže požiadať o online registráciu nasledovnými spôsobmi:

I. spôsob:

1.   Záujemca o registráciu za čitateľa knižnice vyplní predregistračný formulár http://opac.kmh.sk/?fn=*registerNewUser&bckpg=login_userPswd

2.   Predregistrovanému čitateľovi príde potvrdzujúca správa na e-mail.    

3.   Knižnica zašle čitateľovi informáciu o výške registračného poplatku a číslo účtu, na ktorý je potrebné zaslať úhradu.

4.   Po prijatí úhrady registračného poplatku na účet, knižnica oznámi čitateľovi e-mailom, že môže využívať jej služby.

II. spôsob:

postup registrácie

Prihláška pre dospelého čitateľa

Dodatok ku Knižničnému poriadku

Bližšie informácie o postupe sťahovania e-kníh: http://www.kmh.sk/index.php?i=426

  

Gimmick.in spol. s r.o.