Knižnica - hlavná stránka
On-line katalóg
Carmen katalog
VÚC BB
Centrálny register zmlúv
HLAVNÉ MENU
Fotogaléria
Edičná činnosť
Obzor Gemera
Centrálny register zmlúv

Obzor Gemera
Infolib - knižnice pod jednou strechou

Milí návštevníci tejto webovej stránky a našej knižnice!Poskytujeme naše služby viac ako 60 rokov obyvateľom mesta a regiómu Rimavská Sobota. Naše sídlo je symbolicky spojené s poslaním historickej budovy – prvého župného domu Gemersko-malohontskej župy, v ktorom pôsobíme od roku 1993.

 


Je pomenovaná po skromnom a chudobnom šíriteľovi knižnej kultúry 19.storočia Matejovi Hrebendovi z Hačavy, ako pocta slepému kolportérovi s bohatým duchom a otvoreným srdcom pre vzdelanosť. V duchu týchto tradícií a požiadaviek súčasnej modernej informačnej doby poskytujeme naše služby všetkým návštevníkom našej inštitúcie. My všetci pracovníci knižnice si želáme, aby každý návštevník tejto stránky našiel potrebné informácie, ktoré ho zaujímajú. Budeme ju ďalej dopĺňať k vašej spokojnosti aj podľa vašich návrhov a pripomienok.

* * * OZNAMUJEME ČITATEĽSKEJ VEREJNOSTI, ŽE KNIŽNICA PRIJÍMA KULTÚRNE POUKAZY DO 11. 11. 2016 * * *

Čitateľský maratón 2016

JKR 2016

 


Nie je žiadne umenie byť mladý, keď máme 24 rokov.  Ch. Chaplin

Najnovšie články:Chlapec bez mena 


[31.05.2016] Knižnica M. Hrebendu > Fotogaléria > Kultúrno-výchovná činnosť oddelenia pre deti a mládež
Nikto sa už nepamätal ako sa volá. Ani on sám. Hovorili mu jednoducho ”tento”. Boli to jednoduchí ľudia. Rozprávali len o tom, čo malo svoje meno, ako sa patrí. Celý článok šípka
 

My a spoločnosť 


[21.05.2016] Knižnica M. Hrebendu > Fotogaléria > Kultúrno-výchovná činnosť oddelenia náučnej literatúry
Dňa 17. mája 2016 sa v podkroví knižnice uskutočnilo netradičné podujatie BRAINSTORMING pre študentov I. ročníka SOSOŠ odboru Hotelová akadémia v Rimavskej Sobote. Celý článok šípka
 

Stretnutie s tvorcami časopisu Zem a Vek 


[06.05.2016] Knižnica M. Hrebendu > Fotogaléria > Kultúrno-výchovná činnosť oddelenia náučnej literatúry
Dňa 29. apríla 2016 sa v priestoroch knižnice uskutočnila beseda s tvorcami časopisu Zem a Vek. Celý článok šípka
 

OPERÁCIA KNIHA alebo to si kniha nezaslúži! 


[20.04.2016] Knižnica M. Hrebendu > Fotogaléria > Kultúrno-výchovná činnosť oddelenia pre deti a mládež
S knihou prichádzame do styku už od detstva. V rôznych podobách, v rôznych situáciách. Je tu už viac ako 2000 rokov. Obklopuje nás aj napriek obrovskej digitalizácii sveta. Celý článok šípka
 

Ochrana prírody Slovenska a čarovný svet jaskýň 


[20.04.2016] Knižnica M. Hrebendu > Fotogaléria > Kultúrno-výchovná činnosť oddelenia náučnej literatúry
Slovenská príroda je prekrásna a máloktorá krajina sveta sa môže prezentovať toľkým prírodným bohatstvom a prírodnými krásami. Slovensko má 9 národných parkov, 14 chránených oblastí,18 sprístupnených jaskýň, celkový počet jaskýň na Slovensku je 7 070, z toho 44 z nich sú národnými prírodnými pamiatkami. Celý článok šípka
 

Projekt JKR 


[08.02.2016] Knižnica M. Hrebendu > HLAVNÉ MENU > Jedna kniha ročne
Kampaň Jednu knihu ročne je zameraná na aktívnu spoluprácu používateľov knižnice pri doplňovaní knižničného fondu podľa potrieb knižnice. Celý článok šípka
 
Rationalhosting - redakčný systém LIST