Knižnica > HLAVNÉ MENU > O nás > Práve zobrazený článok [č. 75 ]
Carmen katalog
VÚC BB
Centrálny register zmlúv
HLAVNÉ MENU
Projekty
Fotogaléria
Edičná činnosť
Obzor Gemera
Centrálny register zmlúv

Obzor Gemera
Infolib - knižnice pod jednou strechou

 
Meno:
E-mail:
     
Odosielateľ:
     
Adresát:
   
Komentár:
   
 
   

Súčasnosť regionálnej knižnice


Pridané: 05.10.2009
Aktualizované: 25.05.2018
Rita
 
Vkusné estetické priestory dennodenne lákajú návštevníkov všetkých vekových a socioprofesných skupín.

Akcia v 13. komnate Najmenších čitateľov priťahuje Trinásta komnata s rozprávkovým palácom naplneným leporelami, hrami a hračkami. Okrem individuálnych návštev tu pravidelne organizujeme kolektívne podujatia najrôznejšieho charakteru.

Tradíciou sa stala každoročná marcová prehliadka detskej autorskej tvorby „Zlatá krajina“, venovaná odkazu Pavla Dobšinského, množstvo besied so spisovateľmi, literárne hodiny, informatická príprava detí predškolských zariadení a žiakov ZŠ a v adventnom období široká škála akcií „Literárnej metelice“. Veľkej obľube sa teší detský lietrárny časopis Knihuľka s množstvom zaujímavých stálych rubrík. Veľmi aktívnu činnosť vyvíja aj Heviklub.

Pozornosť je venovaná aj mladej generácii, ktorej je určená v oddelení beletrie už dve desaťročia autorská literárna prehliadka „Gemerská tvorba mladých“ a každoročne ju hodnotia renovovaní slovenská autori.

Knižnica odoberá celý rad denníkov, týždenníkov,.. ktoré si čitatelia v priestoroch čitárne môžu preštudovať
Obr.1: Knižnica odoberá celý rad denníkov, týždenníkov,.. ktoré si čitatelia v priestoroch čitárne môžu preštudovať [Autor: S.Zubo]  
Zmenená spoločenská situácia posledných rokov sa odrazila aj v požiadavkách na knižnično-informačné a internetové služby, čo si vyžiadalo každodenné mapovanie čitateľských potrieb. Nárast cien kníh a periodík, sprevádzaný ich titulovou explóziou, vyžaduje nároky na poskytovanie a uspokojovanie knižničných služieb. Precízne rozmiestnené a esteticky vybavené sú požičovne a špeciálne miestnosti. Univerzálna čitáreň s 24 miestami a s ňou spojená Klubčitáreň a s ďalšími 12 miestami sú najvyužívanejšie.

Zvukové knihy sprístupňujú bohatstvo literatúry aj nevidiacim
Obr.2: Zvukové knihy sprístupňujú bohatstvo literatúry aj nevidiacim [Autor: S.Zubo]  
Umenovedné oddelenie poskytuje širokú škálu využitia zvukových dokumentov, od roku 1995 aj zvukových kníh pre nevidiacich a slabozrakých používateľov..

Vzdelávacie a informačné materiály knižnica zabezpečuje prostredníctvom kvalitne budovaného knižničného fondu odbornej literatúry. Stalo sa tradíciou, že študenti stredných a vysokých škôl, študujúci na území celého Slovenska i v zahraničí, svoju materskú knižnicu neopúšťajú aj preto, že hľadanú knihu nájdu práve u nás.

Dnes je knižnica lokalizovaná do priestorov bývalého župného domu na Hlavnom námestí v Rimavskej Sobote
Obr.4: Dnes je knižnica lokalizovaná do priestorov bývalého župného domu na Hlavnom námestí v Rimavskej Sobote [Autor: S.Zubo]  
V druhej polovici 90 – tych rokov minulého storočia nebolo už možné celý komplex knižničných služieb zabezpečiť klasickými metódami. Práve preto prvoradou úlohou v tomto období bolo urýchlené vypracovanie projektu automatizácie knižničných procesov. Po akvizičnom procese, výpožičnom systéme, regionálnej bibliografii a rozpracovanej retrokonverzii klasických katalógov sme na jeseň roku 1997 zvládli aj spustenie sieťového prepojenia jednotlivých verzií v knižničnom počítačovo – programovom systéme LIBRIS.

Úsek metodickej a koordinačnej činnosti metodicky riadi a usmerňuje knižnice dvoch okresov: Rimavská Sobota a Revúca, čo predstavuje spolu 93 knižníc (6 mestských a 87 obecných), na základe dohôd zabezpečuje nákup a spracovanie knižničného fondu; vydáva metodický materiál Gemerský knihovník.

Knižnica sa vyznačuje vysokým počtom organizovania kultúrno-výchovných podujatí najrôznejšieho zamerania. Ročne ich býva približne dvesto. Pripomínanie okrúhlych výročí významných regionálnych osobností, najmä literárnych, znamená organizovať spomienkové oslavy, semináre, literárne odpoludnia a večery v miestach ich rodiska, úmrtia či pôsobenia.

Knižnica má jednu pobočku pre detských čitateľov na najväčšej ZŠ v meste, na škole, ktorá nesie meno Pavla Dobšinského. Veľkú skupinu denných návštevníkov tvoria dôchodcovia a nezamestnaní, ktorí by asi ťažko akceptovali deň mimo prevádzky.

V poslednom období zameriavame svoju činnosť na dotváranie centra informačných služieb nekomerčného charakteru. Popri snahe knižnice o rast knižničného fondu musí byť evidentné úsilie o dodržiavanie kvality najmä so zreteľom na odborné publikácie, o ktoré rastie záujem zo strany čitateľov.

Všetky zámery knižnice nadväzujú na riešenie problémov najmä finančného charakteru. Od nich totiž závisí realizácia i aktivizácia knižnice. Aj v tomto smere je veľa každodenných problémov, rovnakých alebo veľmi podobných ako má väčšina knižníc na Slovensku. Je však množstvo argumentov, dokumentujúcich zmysel existencie knižníc a najmä zmysel ich činnosti.


Ďalšie články v kapitole "O nás":


  Nadpis článku obľúbený
pridaný
upravený
  História mestskej a okresnej knižnice
05.10.2009 
25.05.2018 
  Súčasnosť regionálnej knižnice
05.10.2009 
25.05.2018 
Gimmick.in spol. s r.o.