Knižnica - hlavná stránka
Carmen katalog
VÚC BB
Centrálny register zmlúv
HLAVNÉ MENU
Projekty
Fotogaléria
Edičná činnosť
Obzor Gemera
Centrálny register zmlúv

Obzor Gemera
Infolib - knižnice pod jednou strechou

Milí návštevníci tejto webovej stránky a našej knižnice!Poskytujeme naše služby viac ako 60 rokov obyvateľom mesta a regiómu Rimavská Sobota. Naše sídlo je symbolicky spojené s poslaním historickej budovy – prvého župného domu Gemersko-malohontskej župy, v ktorom pôsobíme od roku 1993.

 Je pomenovaná po skromnom a chudobnom šíriteľovi knižnej kultúry 19.storočia Matejovi Hrebendovi z Hačavy, ako pocta slepému kolportérovi s bohatým duchom a otvoreným srdcom pre vzdelanosť. V duchu týchto tradícií a požiadaviek súčasnej modernej informačnej doby poskytujeme naše služby všetkým návštevníkom našej inštitúcie. My všetci pracovníci knižnice si želáme, aby každý návštevník tejto stránky našiel potrebné informácie, ktoré ho zaujímajú. Budeme ju ďalej dopĺňať k vašej spokojnosti aj podľa vašich návrhov a pripomienok.

Bukovský

Hvorecký

kultúrne poukazy

poukážka


Všetko čo je nové, práve svojou novotou spôsobuje najväčšie prekvapenie.  Gotthold Ephraim Lessing

Najnovšie články:Revitalizácia Trinástej komnaty 


[18.10.2018] Knižnica M. Hrebendu > Projekty > OZ Naša Sobota
Trinásta komnata ako súčasť detského oddelenia knižnice slúži všetkým deťom aj žiakom mesta i okolia. Navštevujú ju v rámci zábavno-vzdelávacích podujatí alebo voľnočasových aktivít, ako napr. detskú čitáreň alebo oddychovú zónu. Zároveň ponúka priestor pre spoločné trávenie času detí s rodičmi, príp. starými rodičmi. Celý článok šípka
 

Nákup knižničného fondu 


[18.10.2018] Knižnica M. Hrebendu > Projekty > BBSK
Aj v roku 2018 sme doplnili knižničný fond o nové tituly rôznych žánrov pre všetky vekové kategórie používateľov. Celý článok šípka
 

Akvizícia (2017) 


[17.10.2018] Knižnica M. Hrebendu > Projekty > Fond na podporu umenia
Doplnenie knižničného fondu finančne podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia. Celý článok šípka
 

Komunitná knižnica 1 (2017) 


[27.09.2018] Knižnica M. Hrebendu > Projekty > Fond na podporu umenia
Technické vybavenie komunitnej miestnosti z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu. Celý článok šípka
 

Závesný obrazový systém s osvetlením (2017) 


[26.06.2018] Knižnica M. Hrebendu > Projekty > Fond na podporu umenia
Závesný obrazový systém z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu. Celý článok šípka
 

OZ Knižný svet 


[22.03.2018] Knižnica M. Hrebendu > HLAVNÉ MENU > OZ Knižný svet
Občianske združenie Knižný svet je otvorenou, samostatnou, nepolitickou a nezávislou spoločenskou organizáciou. Jej cieľom je podporovať celoživotné vzdelávanie detí, mládeže a dospelých, prispievať ku kultúrnemu rozvoju občanov, skvalitňovať a rozširovať knižnično - informačné služby. Celý článok šípka
 

Projekt JKR 


[08.02.2016] Knižnica M. Hrebendu > HLAVNÉ MENU > Jedna kniha ročne
Kampaň Jednu knihu ročne je zameraná na aktívnu spoluprácu používateľov knižnice pri doplňovaní knižničného fondu podľa potrieb knižnice. Celý článok šípka
 
Gimmick.in spol. s r.o.