Knižnica - hlavná stránka
Carmen katalog
VÚC BB
Centrálny register zmlúv
HLAVNÉ MENU
Projekty
Fotogaléria
Edičná činnosť
Obzor Gemera
Centrálny register zmlúv

Obzor Gemera
Infolib - knižnice pod jednou strechou

Milí návštevníci tejto webovej stránky a našej knižnice!Poskytujeme naše služby viac ako 60 rokov obyvateľom mesta a regiómu Rimavská Sobota. Naše sídlo je symbolicky spojené s poslaním historickej budovy – prvého župného domu Gemersko-malohontskej župy, v ktorom pôsobíme od roku 1993.

 Je pomenovaná po skromnom a chudobnom šíriteľovi knižnej kultúry 19.storočia Matejovi Hrebendovi z Hačavy, ako pocta slepému kolportérovi s bohatým duchom a otvoreným srdcom pre vzdelanosť. V duchu týchto tradícií a požiadaviek súčasnej modernej informačnej doby poskytujeme naše služby všetkým návštevníkom našej inštitúcie. My všetci pracovníci knižnice si želáme, aby každý návštevník tejto stránky našiel potrebné informácie, ktoré ho zaujímajú. Budeme ju ďalej dopĺňať k vašej spokojnosti aj podľa vašich návrhov a pripomienok.

búék

poukážka


Cesta najmenšieho odporu býva vyasfaltovaná len na začiatku.  Hans Kasper

Najnovšie články:Komunitná knižnica 2 


[26.09.2019] Knižnica M. Hrebendu > Projekty > Fond na podporu umenia
Interiérové vybavenie miestnosti z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu. Celý článok šípka
 

Účelové dotácie 2019 


[15.07.2019] Knižnica M. Hrebendu > Projekty > Banskobystrický samosprávny kraj
Banskobystrický samosprávny kraj ako zriaďovateľ Knižnice Mateja Hrebendu poskytuje každoročne účelové dotácie na podporu činnosti knižnice alebo investičné výdavky do budovy knižnice. Celý článok šípka
 

Tri životy Maxi 


[15.01.2019] Knižnica M. Hrebendu > Fotogaléria > Kultúrno-výchovná činnosť oddelenia pre deti a mládež
Kto som ja, a prečo žijem práve tento život? Prečo nie som taká obľúbená, ako moja spolužiačka, prečo žijem iba s mamou a ocko má inú rodinu, prečo nevynikám v športe ako Adam? Prečo je môj život nudný? Nežijú druhí ľudia krajší život? Celý článok šípka
 

Revitalizácia Trinástej komnaty 


[18.10.2018] Knižnica M. Hrebendu > Projekty > OZ Naša Sobota
Trinásta komnata ako súčasť detského oddelenia knižnice slúži všetkým deťom aj žiakom mesta i okolia. Navštevujú ju v rámci zábavno-vzdelávacích podujatí alebo voľnočasových aktivít, ako napr. detskú čitáreň alebo oddychovú zónu. Zároveň ponúka priestor pre spoločné trávenie času detí s rodičmi, príp. starými rodičmi. Celý článok šípka
 

OZ Knižný svet 


[22.03.2018] Knižnica M. Hrebendu > HLAVNÉ MENU > OZ Knižný svet
Občianske združenie Knižný svet je otvorenou, samostatnou, nepolitickou a nezávislou spoločenskou organizáciou. Jej cieľom je podporovať celoživotné vzdelávanie detí, mládeže a dospelých, prispievať ku kultúrnemu rozvoju občanov, skvalitňovať a rozširovať knižnično - informačné služby. Celý článok šípka
 

Projekt JKR 


[08.02.2016] Knižnica M. Hrebendu > HLAVNÉ MENU > Jedna kniha ročne
Kampaň Jednu knihu ročne je zameraná na aktívnu spoluprácu používateľov knižnice pri doplňovaní knižničného fondu podľa potrieb knižnice. Celý článok šípka
 
Gimmick.in spol. s r.o.